Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu – Bản giao hưởng hào sảng và nhân nghĩa

Thế là điều mọi người không mong muốn đã đến, trái tim của GS, AHLĐ Vũ Khiêu – cây đại thụ của văn hóa Việt Nam đã ngừng đập sau hơn một thế kỷ sống trọn vẹn nhân nghĩa, cống hiến cho đời, cho văn hóa Việt Nam những tài sản vô giá. Ông là cây đại thụ, một hiền tài, một người con ưu tú của đất Việt. Ông rời xa cõi tạm này đã để lại khoảng trống khó lấp cho chúng ta.