Giáo sư Vũ Khiêu nêu ý kiến về việc thể hiện tinh thần yêu nước của người dân!

Trước sự việc Trung Quốc ngang ngược dựng giàn khoan 981 bất chấp dư luận và luật pháp Quốc tế ngày 01 tháng 5 năm 2014. Cả nước người dân bày tỏ tinh thần yêu nước, đồng loạt phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc. Bên cạnh đó, cũng có một số đột tượng lợi dụng quấy phá, kích động. Trước sự việc trên, GS. AHLĐ Vũ Khiêu đã lên tiếng! VTV1 đã đưa thông tin này.