Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam

02/10/2021 21:48

Năm GS. Vũ Khiêu 97 tuổi đã viết về 79 mùa xuân Bác Hồ đã dâng hiến trọn vẹn cho non sông Đất nước trường tồn với tựa đề "Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam"...

 

Năm 1945, Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam). Cũng vào năm đó, GS. Vũ Khiêu viết Văn tế những nạn nhân chết đói, khúc bi hùng trào dâng nghĩa khí, tinh thần dân tộc, chủ nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam...Năm GS. Vũ Khiêu 97 tuổi đã viết về 79 mùa xuân Bác Hồ đã dâng hiến trọn vẹn cho non sông Đất nước trường tồn với tựa đề "Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam"...

Cuốn sách dày 400 trang đã tập hợp những kết quả nghiên cứu công phu trong nhiều năm cùng những trải nghiệm của Giáo sư Vũ Khiêu thể hiện nhất quán, rõ ràng trong từng phần về di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trên những bình diện khác nhau qua 5 phần: Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước; Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức; Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa và con người; Hồ Chí Minh với các vấn đề nghệ thuật và tôn giáo; Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ. Kèm theo đó là một số bài minh họa, văn bia, hoành phi, câu đối của tác giả tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ…

Trong đó tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là một điểm nhấn xuyên suốt. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta, cho nhân dân ta, cho Đảng ta và là những đóng góp vô giá rất đỗi tự hào của Việt Nam vào kho tàng tư tưởng, văn hóa của nhân loại.

vv1501728-1626599605.jpg

Cuốn sách Hồ Chí Minh, ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam của GS. Vũ Khiêu

Bằng văn phong trong sáng, phương pháp trình bày mạch lạc, giản dị mà sâu sắc, tác giả đã đem đến cho người đọc những thông tin bổ ích, những rung cảm chân thực về sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị nhiều mặt về nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh đối với dân tộc, với thế giới và thời đại.

Người là hiện thân trọn vẹn giữa những giá trị truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam hòa quyện cùng tinh hoa văn hóa nhân loại. Một con người với trái tim bao dung rộng lớn, ôm trọn và dành tình thương yêu cho tất cả, suốt đời phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho dân tộc.

Những tư liệu phong phú trong cuốn sách, "Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam", một lần nữa cho chúng ta thấy rõ hơn những nhận định của các học giả trong và ngoài nước: Hồ Chí Minh là hình ảnh của một người Việt Nam đẹp nhất trong những người Việt Nam đẹp nhất, một ngôi sao sáng nhất trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Người tỏa ra một sự ấm áp, giản dị đến lạ kỳ mà bất kỳ ai dù chỉ mới gặp một lần, hay những ai chưa từng vinh dự được gặp, chỉ nghe và biết về Người qua những trang sách, lời kể nhưng đều có chung một cảm giác: Người vô cùng ấm áp, giản dị và bao dung.

Từ bóng đêm nô lệ, với tinh thần yêu nước mãnh liệt, người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, tìm ra "ánh sáng" để giải phóng dân tộc. Đi khắp năm châu bốn bể, ở đâu Người cũng để lại trong lòng bạn bè thế giới một biểu tượng đẹp về lòng yêu nước vô tận. Tất cả những gì Người đã làm từ những điều bé nhỏ đến những điều lớn lao đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước chân thành. Với tấm lòng ấy, với ý chí ấy, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin ánh sáng soi đường cứu dân, cứu nước và là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên.

Trở về quê hương sau bao năm xa cách, Người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng ghềnh khó khăn, vượt qua mọi thách thức cập bến bờ thành công. Người là “ngọn hải đăng”, là người dẫn đường chỉ lối, là niềm tin là sức mạnh, cùng với sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những chiến công vang dội, những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Người đã lãnh đạo Đảng ta, Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

vk123-1626599700.jpg

Tác giả bài viết vinh dự được tác giả tặng sách kèm những lời động viên khích lệ

Đọc những trang viết công phu, trách nhiệm và tràn đầy nhiệt huyết của một học giả lỗi lạc uyên bác sống kinh qua 02 thế kỷ với bao thăng trầm của lịch sử và có cả những năm tháng được làm việc cùng Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc sẽ giúp chúng ta cảm nhận được ở ông một tấm lòng thành, một tình yêu trọn vẹn, thiết tha với Bác Hồ, cũng là với Đảng, với nhân dân mình. Vượt lên tất cả còn là niềm tin khoa học sâu sắc của ông vào lý tưởng và mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, của văn hóa, của nghệ thuật trong việc xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người, vào sức mạnh của đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng mà Bác Hồ là một kiểu mẫu trong sự nghiệp xây dựng đất nước, chấn hưng dân tộc, đào tạo con người, hoàn thiện nhân cách. Vì thế, cuốn sách còn là tài liệu vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh, người được nhân loại khắp năm Châu tôn vinh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Người trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Dân tộc ta, non sông Đất nước ta; Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới cả cuộc đời đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng con người vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên toàn thế giới; Người góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

"Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam" nhưng đó là ánh sáng ấm áp nghĩa tình được tỏa ra từ một nhân cách, "cao mà không xa, mới mà không lạ, lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không choáng ngợp" mãi mãi soi đường, dẫn lối cho dân tộc ta, non sông đất nước ta cùng nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình khắp năm Châu đi tới tương lai huy hoàng của văn minh và phát triển.

Vương Xuân Nguyên