Phim tài liệu về Giáo sư Vũ Khiêu của VTV1

02/10/2021 02:24

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu vừa về với cõi người Hiền, chúng ta cùng xem lại bộ phim tài liệu tài liệu của VTV1 về Giáo sư để hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của một bậc trí giả, uyên bác, trọn đời cống hiến cho văn hóa dân tộc như ông.

Phim tài liệu về Giáo sư Vũ Khiêu của VTV1

 

BBT