Từ khóa "Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu - Cánh chim đã về trời" :