Từ khóa "Giáo sư Vũ Khiêu- một cuộc đời lao động, sáng tạo miệt mài" :