Từ khóa "Giáo sư Vũ Khiêu: Một nhân cách lớn tỏa sáng vẻ đẹp trí tuệ Việt Nam" :