Giáo sư Vũ Khiêu một hiền tài Dân tộc!

Giáo sư Vũ Khiêu tên thật là Đặng Vũ Khiêu, sinh ngày 19/9/1916 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Ông là tấm gương sáng về tinh thần học tập, rèn luyện và lao động cống hiến suốt đời. Cuộc đời ông gắn liền với Cách mạng từ năm 1945 với nhiều lĩnh vực như tuyên huấn, dân vận, đối ngoại,...