Vĩnh biệt Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu, một hiền tài đất Việt!

Để tỏ tiếc thương vô hạn, Đảng và Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam tổ chức Tang lễ của Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu theo nghi thức cấp cao vào ngày 11/10/2021 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.