Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu về với đất mẹ!

Ngày 11/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Lễ tang Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp cao.