HSBC cho 2 công ty của REE vay hơn 800 tỷ đồng đầu tư điện mặt trời

Đây là lần đầu tiên HSBC Việt Nam thu xếp khoản tín dụng xanh cho dự án năng lượng tái tạo của một doanh nghiệp Việt Nam.