Gói hỗ trợ đợt 2 cần đúng, trúng và khẩn trương

Dự thảo gói thứ hai đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã gửi đề xuất sang Bộ Kế hoạch và Đầu cho ý kiến, tổng số tiền dự kiến tới 18.600 tỷ đồng