Đã có nhiều biến động trong dự báo thị trường tiền tệ tháng này

Kỳ vọng nối dài kỷ lục "tiền rẻ", nhưng tỷ giá USD/VND không còn kẻ ngang trong các dự báo.