Giáo sư Vũ Khiêu với bài văn bia tưởng niệm liệt sĩ giáo dục

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có hơn 4.000 nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước đã lên đường đi B theo tiếng gọi non sông, thể hiện lương tâm nhà giáo, trách nhiệm công dân, xây dựng nền giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tiểu ban giáo dục thuộc Trung ương Cục miền Nam.