Những kỷ niệm đặc biệt về GS Vũ Khiêu qua lời kể nhà Sử học Dương Trung Quốc

Ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ, GS Vũ Khiêu là một người gần gũi, cởi mở, là tấm gương lao động không ngừng nghỉ lúc sinh thời.