Cựu CEO VietABank sang làm Phó Tổng HDBank

Sau khi rời VietABank, ông Nguyễn Văn Hảo sang làm Phó Tổng HDBank từ ngày 2/10/2020.