Động lực cho ngân hàng năm 2021

Tăng trưởng tín dụng 12% và có thể cao hơn là một trong những yếu tố giúp thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng. Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mức thấp trong khi lãi suất cho vay chưa giảm tương ứng giúp ngân hàng giảm chi phí vốn và cải thiện NIM.