Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục mua vào lượng lớn ngoại tệ

Lãi suất tiếp tục giảm ở một số ngân hàng 20-40 điểm cơ bản.