Có luật mới, cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt

Trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo hình thức riêng lẻ là 10.905 tỷ đồng, bằng 1/4 so với tháng trước, tương đương giảm 75%...