Bộ Tài chính dự kiến tăng vốn điều lệ cho Agribank và VAMC vào quí II/2020

Trong quí II, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt và cho VAMC từ Quĩ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia.