Hungari phong tước hiệu Hiệp sỹ cho Giáo sư Vũ Khiêu

05/10/2021 16:06

Với những đóng góp to lớn của Giáo sư Vũ Khiêu trong truyền bá văn hóa và thúc đẩy ngoại giao nhân dân Hungary - Việt Nam, ngày 09/11/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Hungari Kover Laszlo đã cùng chứng kiến Lễ trao Huân chương Chữ thập Hiệp sỹ Hungari tặng giáo sư Vũ Khiêu - nhà văn hóa, nhà nghiên cứu lão thành của Việt Nam.

Là một nhân sĩ, trí thức, nhà văn hóa tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh, Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu một hiền tài sống động, trí tuệ uyên bác, tâm hồn giàu đẹp, cốt cách cao quý và trái tim nhân ái. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần tự học tập, rèn luyện và lao động tận hiến suốt đời theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ.

gia-dinh-111-1633424050.jpg Hungari phong tước hiệu Hiệp sỹ cho Giáo sư Vũ Khiêu

Ông góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển ngành xã hội học, mỹ học, Việt Nam học, cũng như tổng kết Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam; Là người có biệt tài viết câu đối và văn tế biền ngẫu (phú, văn tế, văn bia), một bậc thầy về thể văn phú, nhất là thể hiện về đề tài lịch sử, về văn hiến dân tộc. Với 106 tuổi đời, 70 tuổi Đảng, Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã để lại cho đời những công trình đồ sộ về triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội và lịch sử góp phần chấn hưng Văn hóa, khơi dậy Chủ nghĩa anh hùng, cách mạng và niềm tự hào Dân tộc!

Vương Xuân Nguyên