Từ khóa "Giáo sư Vũ Khiêu – làm việc cật lực để san sẻ kiến thức" :