Từ khóa "Giáo sư Vũ Khiêu, một trí tuệ uyên bác, tấm gương sáng về lao động" :