Từ khóa "Giáo sư Vũ Khiêu - tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần lớn cho đời" :