Từ khóa "GS. AHLĐ Vũ Khiêu - Tấm gương lao động sáng tạo không ngừng" :