Từ khóa "GS Vũ Khiêu ứng khẩu tặng câu đối ngay tại một hội nghị đông người!" :