Giáo sư Vũ Khiêu - Người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học Việt Nam

02/10/2021 03:07

Giáo sư Vũ Khiêu đã qua đời ngày 30/9/2021, hưởng thọ 106 tuổi. Ông là nhà văn hóa lớn của đất nước, người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học ở Việt Nam.

gsvukhieu011021a-1633118790.jpg

 

TTXVN/Báo Tin tức