Nhà báo Vương Xuân Nguyên xin phép làm trang thông tin để sưu tầm lưu giữ những tư liệu về GS. Vũ Khiêu

02/10/2021 02:51

Là người có vinh dự được gần gũi GS. AHLĐ Vũ Khiêu gần 20 năm, ngày 25/8/2012, nhà báo Vương Xuân Nguyên đã đến phép GS. Vũ Khiêu về ý tưởng làm bức tranh chân dung và tiến tới làm trang thông tin điên tử để sưu tầm và lưu giữ những tư liệu về GS. Vũ Khiêu. Trước tấm lòng cầu thị và là chỗ thân thiết nhiêu năm trước nên GS. Vũ Khiêu đã đồng chí cho Nhà báo Vương Xuân Nguyên thực hiện tâm nguyện của mình.

Nhà báo Vương Xuân Nguyên xin phép làm trang thông tin để sưu tầm lưu giữ những tư liệu về GS. Vũ Khiêu

 

BBT