Từ khóa "Giáo sư, Anh hùng Lao động VŨ KHIÊU - Người con ưu tú của quê hương Xuân Trường, tỉnh Nam Định" :